Mindeceremonien på
ASSISTENSKIRKEGÅRDEN
ved Flyvergravene 

  

Lørdag d. 4. maj 2024 kl. 1700
 
er følgende:
 
(opdateret 28. marts 2024 af Erik Hansen)

Mindeceremoni ved Flyvergravene med deltagelse af indbudte gæster fra bl. a.
Royal Observer Corps, Royal British Legion samt de respektive ambassader.

Mindehøjtideligheden er et offentligt arrangement og alle borgere indbydes til at deltage.
Kom og vær med til at vise respekt for dem, som gjorde en indsats for den frihed,
som vil alle nyder godt af i dagens Danmark.
Et minde om, at friheden ikke er en selvfølge, men noget vi alle skal værne om.

¤¤¤¤

Foto fra mindeceremonien:


Tekster: Erik Hansen

Flyvergravenes historie:
Den tyske besættelsesmagt tillod ikke at der blev opsat et mindesmærke på de såkaldte englændergrave på Assistenskirkegården. Tyskerne markerede gravene med et trækors med dato og personlige data på hver grav. Disse kors blev efter krigen erstattet af kors af aluminium – som igen senere blev udskiftet med Headstone, den type gravsten, der markerer krigergrave under the Commonwealth War Graves over hele verden. Først 4 år efter krigens afslutning d. 19.maj 1949 blev monumentet ved englændergravene afsløret ved en ceremoni. Englændergravene er senere omdøbt til Flyvergravene under henvisning til at ikke blot englændere (19) er stedt til hvile i gravene, men også flyvere fra Canada (3) og New Zealand (1).

Som motiv til monumentet har billedhuggeren Cohrt valgt 2 ørne, der slår ned på en giftslange.
Figuren er støbt i bronze og er anbragt på en sokkel af granit med følgende inskription:

”In memory of British and Canadian airmen who gave their lives i battle for
freedom during the war 1939-1945″.

Henvendelse til Erik Hansen 20238553 eller Rune Bøwig 28721214
 eller E-mail: info@4majkomiteen.dk