Fakta om Komiteen samt vores vedtægter:

Tekster af Erik Hansen opdateret 28/3 2024.

Fakta
Komiteen blev stiftet i 1995 som protest mod den officielle indstilling, som efter markeringen af 50 året for befrielsen var, at det nu skulle være slut med at markere befrielsen. Den officielle indstilling lød således: “vi har gjort det i 50 år – og det er et passende tidspunkt at slutte nu”.
Det var vi i Komiteen slet ikke enige i, idet vi på samme måde som vi siger “Aldrig mere 9.april” var det for Komiteen grundlæggende at det danske samfund fortsat fejrer frihedsbudskabet d. 4.maj 1945 og der arrangeres mindeceremonier for ofrene 1940-45.
De, som ofrede sig med livet som indsats og derved muliggjorde frihedsbudskabet, skal ikke glemmes. Komiteen ønsker at synliggøre respekten for besættelsestidens ofre – både danske som allierede.
Vi mener, at ofrene og deres efterladte fortjener, at der fortsat vises respekt for deres indsats for fred, frihed og demokrati.
Danske mænd og kvinder kæmpede en tapper modstandskamp. Hele den frie verden: England, Canada, USA, Australien og New Zealand sendte deres unge sønner ud for at kæmpe for friheden. Mange af disse unge sønner mistede livet. Nogle af ofrene ligger begravet i Odense. De gav os friheden i maj 1945 og vi må aldrig glemme dem.
Komiteen har skabt en Odense tradition hvert år den 4. maj:
Om formiddagen en særlig mindeceremoni ved mindestenen på Gals Klint, hvor “MacRoberts Reply” fra RAF XV Squadron styrtede ned d. 17. maj 1942. Alle de døde flyvere ligger begravet på Assistenskirkegården i Odense.
Om eftermiddagen en mindeceremoni ved Flyvergravene på Assistenskirkegården, hvor bl.a. 23 faldne flyvere fra England, Canada og New Zealand er begravet.
Om aftenen ved Mindemonumentet i Ansgars anlæg for alle ofrene fra 2.verdenskrig holdes den officielle Mindehøjtidelighed i Ansgars anlæg efterfulgt af en mindegudstjeneste i Ansgars kirke.
Ved denne officielle mindehøjtidelighed skal vi høre frihedsbudskabet, som blev sendt fra BBC om aftenen i 1945 og mindes de mange, som gjorde frihedsbudskabet muligt.
Vi skal høre en 4. maj tale og synge med på de sange og lytte til den musik, som hører til en sådan aften samt vi skal lægge blomster og overvære mindegudstjenesten i Ansgars kirke.
Denne mindedag slutter efter gudstjenesten ved Mindemonumentet, hvor vi alle tænder et lys til minde om ofrene.
Mindeceremonierne skal være med til at give Odense by en kulturel tradition med baggrund i budskabet om, at frihed ikke er en selvfølge. Friheden er noget der skal værnes om.

Komiteens vedtægter :

ÆNDRING i Komiteens personkreds foretaget d. 1. april 2023 – se under nyheder *)
(CVR-nr. 4210 1443)
§1.
Komiteens navn er: Komiteen for mindehøjtideligheden d.4.maj
§ 2.
Formål: Komiteen skal hvert år d. 4.maj arrangerer en mindehøjtidelighed i anledning dagen for befrielsesbudskabet om aftenen i 1945. Mindehøjtideligheden afholdes omkring mindemærkerne for danske og allierede krigsofre på Assistenskirkegården og i Ansgars anlæg i Odense.
§ 3.
Komiteen tegnes af de personer, som er medstiftere – og personkredsen er selvsupplerende ved indstilling fra medstifterne.
§ 4.
Al arbejde i komiteen er frivilligt og ulønnet. Komiteen kan ikke stifte gæld eller indgå økonomisk bindende aftaler.
§ 5.
Komiteens arbejde har rod i frihedskampen 1940-45 og kampens ofre, både på dansk og allieret side. Frihedskampen og modstandsbevægelsen fortsatte i Hjemmeværnet regi.
Hjemmeværnet, et barn af modstandsbevægelsen, udgør komiteens fundament og giver de fysiske
rammer for gennemførelsen af mindehøjtideligheden.
§ 6.
Komiteen ophører, hvis formålsparagraffen ikke længere kan realiseres
på et fornuftigt grundlag.

Ovenstående vedtaget på det stiftende møde 26. november 1995.

Bent Henriksen – Erik Jensen – Erik Hansen

ÆNDRING i Komiteens personkreds:*)

Som følge af, at begge medstiftere Erik Jensen og Bent Henriksen er afgået ved døden –
henholdsvis i 2002 og 2020 – har Komiteens sidste stifter Erik Hansen besluttet, at
supplere Komiteens ledelse med vores trofaste hjælper: RUNE BØWIG, som
har været Komiteens ceremoniansvarlige siden 2012.

Ovenstående vedtaget d. 1. april 2023.

Erik Hansen              Rune Bøwig

 

                          Mindehøjtidelighederne er p.t. følgende:

                                     » Ansgars anlæg & Ansgars kirke » Assistens kirkegården » Gals Klint» 
                                           Spørgsmål: Erik Hansen 2023 8553 eller Rune Bøwig 2872 1214